ИЛ "ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО"

Е АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ИЛ "ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО"

ПРЕДЛАГА ШИРОКА ГАМА ОТ ИЗПИТВАНИЯ НА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, ЕДЪР ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ ЗА ОБИКНОВЕН БЕТОН, ПЯСЪК ЗА ОБИКНОВЕН БЕТОН, БЕТОННА СМЕС, ВТВЪРДЕН БЕТОН, ПОЧВИ СТРОИТЕЛНИ.

Защо да изберете нас?

Лабораторията гарантира висок професионализъм при извършване на изпитванията

Компетентен
персонал

Дългогодишен
опит

Високо качество на
извършваните услуги

Своевременно изготвяне
на протоколи

Резултати по електронен
път и куриер

Къде да ни намерите

8104 гр. Камено, област Бургас, "Лукойл Нефтохим Бургас", бетонов център "Инстрой"